top of page

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MÜŞAVİRLİK, TAAHHÜT

CIVIL ENGINEERING, CONSULTANCY, CONSTRUCTION

DEĞER MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.

​DEPREM GÜVENLİĞİ

ÜLKEMİZ YAPI STOĞUNUN BÜYÜK BİR KISMI İÇİN; 

 

YETERLİ MALZEME VE İŞÇİLİK KALİTESİNDE ÜRETİLMEDİĞİ, MÜHENDİSLİK VE DENETİM HİZMETİ GÖRMEDİĞİ, HALİYLE DEPREME KARŞI DAYANIKSIZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

ÖNCEKİ YILLARDA OLUŞAN DEPREMLER SONRASI HASARLAR İNCELENMİŞ VE OLUŞAN HASARLARIN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ OLARAK, İNŞA EDİLDİKLERİ TARİHTEKİ STANDART İLE YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK İNŞA EDİLMEMİŞ OLDUKLARI TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

 

DEPREM GÜVENLİĞİ İNCELEMESİ;

 

YAPININ MUHTEMEL DEPREMLERE KARŞI DAYANIKLI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI, ÖZETLE YUKARIDA KISACA BAHSEDİLEN KUSURLARIN GİDERİLİP GİDERİLEMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİDİR.

TÜRKİYE YAPI STOĞU

ÜLKEMİZ YAPI STOĞUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEYE,

(https://www.degermuhendislik.com/post/turkiye-yapi-stogu) 

ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İNCELEME GENEL KAPSAMI

ÖNCELİKLE, YAPININ MEVCUT DURUMU BELİRLENİR. 

 

 • Mevcut Durumun belirlenmesi için projeleleri, geometrisi, malzeme kalitesi, zemin özellikleri, inşaat imar hakkı gibi ilgili tüm konular incelenir.

 • Saha etüt çalışmaları, rölöve çıkarma işleri, numune alma işleri ve laboratuvar testleri ile deneysel olarak desteklenir.

 • İnceleme yöntemleri; yapı özelliğine bağlı olarak, ulusal veya uluslararası şartnameler gözetilerek seçilir ve detaylandırılır.

 

MEVCUT DURUMU BELİRLENEN YAPI, BİLGİSAYAR ORTAMINDA KONTROL EDİLİR.

 

 • İncelemeler sonucu toplanan bilgilere göre yapının matematiksel modeli oluşturulur.

 • Statik ve dinamik analizleri yapılır.

 • Deprem yükleri altında davranışı, dayanım yeterliliği ( performans ) belirlenir.

 • Tüm çalışmalar yorumlanır ve raporu hazırlanır .

 

DAYANIM KAPASİTESİ YETERLİ DEĞİLSE, GÜÇLENDİRİLMESİ VEYA YENİDEN YAPILMASI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELİRLENİR.

MUHTEMEL İSTANBUL DEPREMİ

7 Temmuz 2003 Tarihli Deprem Master Planı'na göre 30 Yıl içerisinde İstanbul'da büyük bir deprem olma olasılığı yaklaşık %65 olarak değerlendirilmiştir. 

 

DEĞERLENDİRİLEN RİSK ORANI ÇOK YÜKSEKTİR.

2019 Yılı itibariyle, değerlendirme tarihi üzerinden yaklaşık 16 Yıl geçtiği unutulmamalıdır.

Ülkemiz yapı stoğunun büyük bir kısmı için, yeterli malzeme ve işçilik kalitesinde üretilmediği, mühendislik hizmeti görmediği ve depreme karşı dayanıksız olduğu düşünülmektedir. 

BİLİMSEL ÖNLEMLERİN ALINMASI HALİNDE, CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI MÜMKÜNDÜR

SIK SORULAN SORULAR

Güçlendirme veya Yeniden Yapım ?

 

Yapı, depreme karşı yeterli dayanıma sahip değilse güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gereklidir. 

 

İkisi arasında karar verilmesi için, önce can güvenliği ve sonrasında ekonomik nedenler incelenir.

 

 • Özellikli yapılar hariç, standart bina türü (apartmanlar vs.) yapıların güçlendirilmelerinin makul maliyetlerde olması doğru olanıdır. Güçlendirme maliyetlerinin yeniden yapım maliyetlerine çok yaklaşması halinde, yeniden yapılması tavsiye edilir. 

 • Güçlendirme maliyetinin, yapının yeniden yapılmasına kıyasla yaklaşık %40 ila %60 Oranında olması makul karşılanır. Ancak bu genel bir yaklaşım olup, yapı özelliğine ve ekonomik kaygılara göre değişiklik gösterir.

 • Yapının yıkılıp yeniden yapılması halinde, yürürlükte olan imar şartları geçerli olacaktır. İmar şartları, yeni yapının büyütülmesine/kat artışına olanak sağlıyorsa, piyasa şartlarında muhasebesi yapılır ve daha karlı olması halinde yeniden yapılması tavsiye edilir.

 • Yapının yıkılıp yeniden yapılması halinde, yürürlükte olan imar şartları geçerli olacaktır. İmar şartları, yeni yapının küçülmesine sebep oluyorsa güçlendirilmesi tavsiye edilir. Testler ve hesaplamalar sonucu belirlenir.

 • Düşük bütçeli veya kısa sürede çözüm aranan durumlarda; hesaplamalar sonucu makul bir sistem tasarlanabiliyorsa yapının güçlendirilmesi tavsiye edilir. 

 

Güçlendirme Nedir ?

 

Güçlendirme genel anlamda; mevcut yapının iyileştirilerek daha dayanıklı hale getirilmesidir.

 

Depreme karşı yetersiz olan yapıların, ekonomik ömrünün uzatılması istenen yapıların, kullanım değişikliğine bağlı yük veya kat artışı olan yapıların, mevcudunda kalitesiz imal edilmiş veya yanlış projelendirilmiş yapıların güçlendirilmesi gereklidir. Yeni yönetmelikler yayınlanması ve eski yönetmeliğin yeni şartlara göre yeterli olmaması halinde de güçlendirme gerekli olabilecektir.

 

 • Bazı hallerde basit onarımları, bazı hallerde kapsamlı imalatları içerir.

 • Güçlendirme kapsamında; yapı güncel yönetmeliklerde istenen minimum güvenlik düzeyine getirilir.

 • Güvenlik düzeyi, standart kullanımdaki yapılar için Can Güvenliği Performans Seviyesidir.

 • Taşıyıcı sistem zaafiyeti nedeniyle can kaybının engellenmesi hedeflenmektedir.

 • Yapının dayanıklılık oranına göre güçlendirme yöntemi seçilir.

 • Basit Onarım İşleri; izolasyon, drenaj, sığ çatlak ve dökülmeler gibi problemlerin düzeltilmesi, mimari/dekoratif ikincil unsurların güvenli hale getirilmesi veya zarar görmüş (tüm yapıya kıyasla) az sayıdaki taşıyıcı elemanın önceki halinde getirilmesidir.

 • Kapsamlı imalatlar; muhtemel risklerin tespit edilerek taşıyıcı sisteme müdahale edilmesi işlerini içerir.

 • Zemin iyileştirmeleri, betonarme veya çelik taşıyıcı yeni ek sistemler oluşturulması, yeni sistemlerin eski sistemler ile uyumunun sağlanması, derin çatlaklarda enjeksiyon, yüksek mukavemette özel sargı vb. iş ve yöntemlerdir.

 • Uygulanan bazı yöntemler; piyasada, manto-perde-epoksi ankraj-fiber sargı gibi ifade edilir.

 

Güçlendirme sonucu, eski sistemden yararlanan yeni bir taşıyıcı sistem oluşturulur.

 

Mühendislik bilgisi ve tecrübesi gerektirir. 

 

Güvenli midir ?

 • Yapı Güçlendirme, doğru uygulanması halinde güvenlidir.

 • Güçlendirilen yapıların, deprem esnasında iyi performans gösterdikleri görülmüştür.

 • İyi performanstan kasıt, Can Güvenliği'nin sağlanmasıdır.

 • Detaylı tecrübeler ve deneysel çalışmalar mevcuttur.

 • Gelişmiş analiz yöntemleri ve çağdaş yönetmelikler kullanılmaktadır.

 • Yurtiçi ve yurtdışında ulusal deprem riskleri azaltma projeleri mevcuttur ki bu projeler kapsamında güçlendirme yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

 • Genel itibariyle, projesi olmayan veya mühendislik görmemiş olan eski yapılar üzerinde çalışıldığından kapsamlı mühendislik bilgisi ve tecrübesi gerektirir.

 

Hangi Testler Yapılır ?

 

 • Zemin Etüdü ;

Yapının bulunduğu zeminin sınıfı ve özelliklerini belirlemek amacıyla sondaj(deneysel) ve sismik(aletsel) yöntem ile incelemesi yapılır. İnceleme sonucu, zeminin dayanımı, depremsellik durumu, yeraltı su seviyeleri gibi konular belirlenir. 

 • Proje ve Rölöve Çalışmaları;

Yapıya ait projeler bulunur. İlgili belediyesinden temin edilir. Geometrik olarak projeye uygunluğuna bakılır. Kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistemlerin ölçüleri kontrol edilir. Projesi yok ise statik ve mimari rölöve planları hazırlanır. Hasar görmüş, uygunsuz imal edilmiş, onarım ihtiyacı olan yerler tek tek belirlenir.

 •  Malzeme Testleri;

Malzeme kalitelerinin belirlenmesi amacıyla, uygun görülen yerlerden beton(karot) ve demir numuneleri alınır. Bu numuneler laboratuvarda test edilir. Ultrasonik (ses dalgaları) yöntemler ve basit çekiç (schmidt) okuma yöntemleri ile desteklenir.

 • Demir Tespiti;

Beton içerisinde bulunan demir donatılar özel aletler (röntgen-profometre) yardımıyla incelenir. İnceleme sonucu demir aralıkları, çapları ve yerleşim şekilleri belirlenir. Aletsel incelemeye ek olarak, bazı noktalarda beton sıyrılır ve gözle incelemesi kontrol edilir.

 

Verilen Hizmetler Nedir ?

 

Deprem  Güvenliği İncelemesi kapsamında;

 • Malzeme Özelliklerinin Tespiti 

 • Zemin Özelliklerinin Tespiti

 • Saha Tespiti ve Rölöve Çalışmaları

 • Yapı Performansının ( Push-Over ) Belirlenmesi

 • Güçlendirme Projelerinin Yapılması

 • Güçlendirme İmalatlarının Yapılması​

Hizmetlerini vermekteyiz.

 

Not : Yapılan çalışmalar; yapınıza özel olup, talebiniz olmadan resmileştirilemez ve kanuni bağlayıcılık getirmez.

BİZE ULAŞIN

BİZE MASAJ İLETEBİLİR VEYA ARAYABİLİRSİNİZ.

bilgi@degermuhendislik.com

+90 212 267 07 50

Dijital Dünya Haritası

ISTANBUL / TURKEY

THESSALONIKI / GREECE

bottom of page