top of page

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MÜŞAVİRLİK, TAAHHÜT

CIVIL ENGINEERING, CONSULTANCY, CONSTRUCTION

DEĞER MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu, bir an evvel sağlam binalara kavuşulması için oluşturulmuş yararlı bir araçtır.  

 

Riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak amacıyla çıkarılmıştır.  

 

Kanunundan yararlanarak inşaat yapılması, uygulamaları ve zamanlamaları açısından dikkatlice yönetilmesi gereken ciddi bir süreçtir. 

 

Ancak, çok sayıda müteahhit olması ve bazı konularda işlerin hızlı ilerlermesi, bilinçsiz davranıldığında (özellikle çok ortaklı işlerde) gayrimenkul sahiplerinin zarar görmesine sebep olabilmektedir. 

 

Kentsel Dönüşüm Hizmeti Kapsamında;

 • Müteahhit Sözleşmelerinin Kontrolü

 • Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Yönetilmesi

 • Mühendislik ve Müşavirlik Denetimi Yapılması

 • Riskli Yapı Tespiti Yaptırılması

 • Yapı Yıkım Ruhsatı Alınması

 • Yapı İnşaat Ruhsatı Alınması

 • İnşaat Taahhüt İşleri Yapılması

 

hizmetlerini vermekteyiz.

EKİBİMİZ;

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA VERİLEN, RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN YETERLİLİK BELGESİNE SAHİPTİR.

 

FİRMAMIZ;

6306 SAYILI "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" KAPSAMINDA, YAPINIZIN BEDELİ KARŞILIĞI VEYA KATKAŞILIĞI OLARAK YENİLENMESİ TAAHHÜT İŞLEMLERİNİ UZMAN KADROSU İLE ANAHTAR TESLİM OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLMEKTEDİR.

SIK SORULAN SORULAR

Kentsel Dönüşüm zorunlu mudur ?

 • Yapı, riskli alan ilan edilen bölgede değilse veya riskli yapı olarak ilan edilmediyse kanunen zorunlu değildir. 

 • Ancak, ülkemiz yapı stoğu ve deprem riskleri düşünüldüğünde, yapıların deprem güvenliği açısından incelenmesi gereklidir. 

 • Normal yöntemler veya kenstel dönüşüm kanunu yöntemleriyle güçlendirilebilir yada yenilenebilir.

 • Yöntemin seçimi; malikler arası uzlaşmalara ve maddi konulara bağlıdır.

İmar artışı var mıdır ?

 • Kentsel dönüşüm kanununa özel bir imar artışı yoktur.

 • O gün için mevcut imar hakkınız ne ise, o geçerli olacaktır.

 • Binanızın yeniden yapılması halinde; 

Mevcut imar hakkınız nedeniyle dairelerinizin küçülmesi söz konusuysa, ve/veya yeniden yapılması müteahhitler açısından cazip/karlı değilse yani müteahhitlere yeterli daire çıkmıyorsa, ve/veya müteahhitlere daire çıkması amacıyla sizinkilerin küçülmesi söz konusuysa, yapınızı kendi imkanlarınızla yenileyebilir veya güçlendirebilirsiniz. İlgili bakanlık ile anlaşmalı bankalardan düşük faizli kredi alabilirsiniz.

Süreç nasıl başlar ?

 • Yapı 6306 Sayılı kanunda belirtildiği şekilde riskli olarak tespit edilir ve tapu kütüğüne şerhi işlenirse süreç başlar. 

 

Riskli Yapı Tespiti nasıl yapılıır ?

 • Riskli yapı tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, lisans verilen kurum veya kuruluşlarca yapılır.

 • Tespit masrafı, maliklere aittir.

 

Riskli Yapı Tespit ücreti nedir ?

 • Bakanlık birimlerince yapılacak risk tespitinde kullanılacak fiyatlar, bina büyüklüğüne göre sabit olarak belirlenmiştir.

 • Fiyatlar m2' ye, yani bina büyüklüğüne bağlıdır.

 • Bakanlık fiyatları örneğin 1500m2 bir bina için 2500TL'dir. 

 • Özel firmalar açısından fiyatlar piyasa şartlarında araştırılmalıdır.

 

Tespite itiraz edilebilir mi ?

 • Kanunda belirtilen süre içerisinde itiraz edilebilir.

 • İtiraz süreci, üniversite ve bakanlık yetkililerince oluşturulan heyet tarafından incelenir. 

 • Riskli bina tespitine yapılan itirazları, 4’ü Üniversitelerce ve 3’ü Bakanlıkça belirlenen ve 7 üyeden oluşan Teknik Heyet inceleyecektir. 

 • Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşecek ve yıkım süreci başlayacaktır. 

 • İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılacaktır. 

 

Yıkım Süreci nedir ?

 • Riskli tespiti yapılan yapı, tapu kütüğünde riskli olarak işlenir.

 • Tebligat tarihinden itibaren, tahliyesi ve yıkılması için 60 Gün süre verilir.

 • Yıkım işlerini, masrafları dahil, yapı sahiplerinin üstlenmesi gereklidir. 

 • 60 Gün içerisinde yıkım ve tahliye gerçekleşmez ise, en az 30 Gün ek süre verilir.

 • Kanun gereği ek süre sonunda da tahliye ve yıkım gerçekleştirilmez ise ilgili idarece tahliye ve yıkımı gerçekleştirilir. Masrafları, yine yapı sahiplerine ait olur.

 

Riskli Bina üzerinde ipotek var ise ne olacaktır ?

 • Kanun’a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. 

 • Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

 

Kanunda geçen 2/3 Nedir ?

 • 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur.

 

2/3’ lük Çoğunluğa katılmayanların durumu ne olacaktır ? 

 • 2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacaktır.

 • Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.

 

Riskli bir binada 2/3 Çoğunluk sağlanamz ise ne olacaktır ?

 • Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırma yapılabilecektir

 

Destekler nedir ?

 • Kentsel Dönüşüm Kanununda yararlanılması halinde, kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır.  

 • Kira yardımı miktarı, illere göre farklıdır.

 • Örneğin, 2018 Yılı İstanbul için 960TL' dir. Güncel miktarı bakanlıktan takip edilebilir.

 • Kira yardımı azami/maksimum 18 Ay sağlanacaktır.

 • Destkeler devlet garantisinde, anlaşmalı bankalar aracılığıyla sağlanır.

 • Kanun kapsamında protokol yapılmış bankaların listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde http://altyapi.csb.gov.tr/6306-sayili-kanun-kapsaminda-protokol-yapilmis-bankalar-i-2906 adresinde belirtilmiştir.

* GÜNCEL BİLGİ İÇİN, BİZE ULAŞABİLİR VEYA İLGİLİ BAKANLIĞIN SAYFASINI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

BİZE ULAŞIN

BİZE MASAJ İLETEBİLİR VEYA ARAYABİLİRSİNİZ.

bilgi@degermuhendislik.com

+90 212 267 07 50

Dijital Dünya Haritası

ISTANBUL / TURKEY

THESSALONIKI / GREECE

bottom of page