top of page

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MÜŞAVİRLİK, TAAHHÜT

CIVIL ENGINEERING, CONSULTANCY, CONSTRUCTION

DEĞER MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.

İMAR BARIŞI

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecektir. 

 

2018 Tarihli çıkan torba yasa kapsamında;  Madde 16 - 3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanunu' na geçici madde eklenmiştir.    

 

Özetle; Yapı Kayıt Belgesi bugün için resmi olmayan bir yapının mevcut haliyle resmileştirilmesidir.

 

Kanun içeriğinde ''barış'' olarak tabir edilmektedir.

 

Şartları sağlayan herhangi bir yapı için geçerli olacaktır.

 

Bu belge ile; resmi olmayan bir yapı artık kayıt altına alındığından bazı kanuni haklara sahip olunacaktır.

 

Örneğin; yapıya su ve elektrik benzeri altyapı bağlantıları remen yapılabilecek, yapı hakkında var ise davalar ile cezaları iptal olabilecektir.

 

Kat  mülkiyetine geçilmesi halinde ise, satışı gerçekleştirilebilecektir.

FİRMAMIZ;

 

 • KAT MÜLKİYETİ TAPUSUNUN ALINMASI AŞAMALARINDA MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

 

KAT MÜLKİYETİ TAPUSU İÇİN;

 • YAPI KAYIT BELGESİ

 • ZEMİN TESPİT TUTANAĞI, VAZİYET PLANI, KAT PLANLARI ve KESİTLERİ İÇERİR PROJELERİ

 • ARSAYA AİT, GEREKLİYSE, CİNS DEĞİŞİKLİKLERİNİN VE TERKLERİNİN YAPILMASI GEREKLİDİR.

SIK SORULAN SORULAR

İmar affı mıdır ?

 • Kanun kapsamında getirilenler, af değil barış olarak değerlendirilmektedir. 

 

İmar hakkı mıdır ?

 • Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

 • Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

 • Şöyleki;  Örneğin, imar hakkı 4 Kat olan bir yerde kanunsuz olarak ek bir 5.kat yapılmış ve bu 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alınmış olsa bile, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda geçerli imar hakkı halen 4 Kat ise 4 Kat yapılabilecektir.

 

Tapu mudur ?

 • Yapı Kayıt Belgesi tapu değildir.

 • Yapı Kayıt Belgesi alınması sonrası, şartlar sağlanırsa, Kat Mülkiyeti Tapusu alınabilecektir.

 

Başvurularda Deprem Dayanımı aranmakta mıdır ?

 • YAPILARIN DEPREM DAYANIMI, KAT MALİĞİ SORUMLULUĞUNA BIRAKILMIŞTIR.

 • ANCAK, ÜLKEMİZ YAPI STOĞU VE DEPREM RİSKİ DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE, YAPILARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ TERCİH EDİLMELİDİR.

 • İMAR BARIŞI'NDAN YARARLANMA İHTİYACI VAR İSE, MUHTEMELEN DEPREM AÇISINDAN GÜVENSİZ BİR YAPI SÖZ KONUSUDUR. 

 

Nasıl başvurulur ?

 • Başvurular e-devlet üzerinden, şahsen, yapılır.

 

Geçerlilik süresi nedir ?

 • Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine kadar geçerli olacaktır.

 

Kimler yararlanabilir ?

 • Kanuna göre, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için verilebilecektir. 

 • 13 Milyona yakın ruhsatsız, iskansız ve çeşitli tipte sorunlu bina olduğu tahmin edilmektedir.

Hangi tip yapılar yararlanır ?

 • Kanunun bir çok yapı tipini kapsamaktadır. Başvuru öncesi bakanlığın sayfasından kontrol edilebilir.

 • Konut, Ticarethane, Fabrika, İskele, Havuz, Otel, Enerji Santralleri, Alışveriş Merkezleri vb. şekildedir.

 

Yapının ne zaman inşaa edildiği nasıl belgelenir?

 • İlgili belediyesinden sorulabilir.

 • Beyan esastır.

 • Yanlış bilgi verilmesi durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Ne işe yarar ?

 • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecektir.

 • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilebilecektir.

 

Bu belge ile kat mülkiyeti alınır mı ?

 • Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi alamamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. 

 

Yeniden Yapım Halinde ne olur ?

 • Yapı Kayıt Belge’si mevcut durumu kapsar. 

 • Yapının yıkılıp yeniden yapılması halinde o gün için geçerli imar şartları uygulanır. 

 

Tüzel kişiler (Şirket vb.) İmar Barışından faydalanabilecek midir ?

 • Tüzel kişiler İmar Barışından faydalanabilecektir. 

 • Tüzel kişiler adına yetkili kişi kendi e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecektir.

 

Ücreti nedir ?

 • Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

Başvuru için gerekli bilgiler nedir ?

 • Arsa alanı bilgisi, bina oturma alanı bilgisi, toplam inşaat alanı bilgisi, arsa rayiç bedeli bilgisi ve imara aykırı konuların detayları bilinmelidir.

 • Beyan esaslı bir sistem kurulmuştur.

 • Beyan edilen bilgilere göre Yapı Kayıt Belgesi verilecektir.

 • Yanlış beyanda veya yanlışlıkla yalan beyanda kanuni sorumluluklar doğacaktır.

 • Yanlış başvurular için ödenen ücretler geri alınamamaktadır ve Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmektedir.

* GÜNCEL BİLGİ İÇİN, BİZE ULAŞABİLİR VEYA İLGİLİ BAKANLIĞIN SAYFASINI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

BİZE ULAŞIN

BİZE MASAJ İLETEBİLİR VEYA ARAYABİLİRSİNİZ.

bilgi@degermuhendislik.com

+90 212 267 07 50

Dijital Dünya Haritası

ISTANBUL / TURKEY

THESSALONIKI / GREECE

bottom of page