top of page

Yapı Kayıt Belgesi - 2018

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecektir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-3.htm adresinden takip edebilirsiniz.  MADDE 16-3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa geçici madde eklenmiştir. 

116 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page