top of page

İmar Barışı - 2018


Ruhsatsız, ruhsat veya ekleri ile imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecektir. 

Kanun içeriğinde, İmar Barışı olarak isimlendirilmektedir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-3.htm adresinden ilgili kanun maddesine ulaşabilirsiniz. Madde 16 - 3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanunu' na geçici madde eklenmiştir.  


http://imarbarisi.csb.gov.tr/yapi-kayit-belgesi-verilmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-i-86171 adresinden ilgili uygulama yönetmeliğine ulaşabilirsiniz.


http://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresinden başvuruların yapılmasına ilişkin bilgilendirmeleri içerir bakanlığın sayfasına ulaşabilrisiniz.

87 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page